Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária

Advokátska kancelária bola založená JUDr. Danou Husťákovou v máji 1991 v Humennom. V januári 1994 sa kancelária presťahovala z Humenného do Košíc.

Kancelária poskytuje svojim klientom univerzálny a multidisciplinárny právny servis a poradenstvo na celom území Slovenskej republiky. Všetky pracoviská kancelárie využívajú spoločný team kvalifikovaných, multilinguálnych a skúsených advokátov, advokátskych koncipientov, právnych praktikantov a administratívnych pracovníkov a tým zabezpečujú vysoký štandard a efektívnosť právnych služieb, ktoré nám dovoľujú reagovať na potreby našich klientov.

Kancelária úzko spolupracuje aj s externými partnermi pri riešení účtovných a daňových problémov.

Klientelu kancelárie tvoria predovšetkým podnikateľské subjekty pôsobiace v rôznych oblastiach podnikania. Medzi našich klientov patria tradične i novovzniknuté obchodné spoločnosti a podnikatelia, bývalé štátne podniky, ktoré boli sprivatizované, pobočky a dcérske spoločnosti zahraničných spoločností, spoločné podniky so zahraničnou majetkovou účasťou a zahraniční investori pôsobiaci na Slovensku.

Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6