Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária

Konkurz a reštrukturalizácia

          Poskytujeme právne vedenie v oblasti konkurzného práva a pri riešení okolností spojených s dlhodobým neplnením záväzkov zo strany dlžníka. Zastupujeme veriteľov ako aj dlžníkov. Posudzujeme právne aspekty situácie, ktorá sa vyskytne počas konkurzného konania, práva na uspokojenie jednotlivých veriteľov atď.

          V spolupráci s našími ekonomickými poradcami pripravujeme reštrukturalizačné plány obchodných a akciových spoločností.

Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6