Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária

Zastupovanie klientov v obchodných a občianskych sporoch

          Naša kancelária má rozsiahle skúsenosti v zastupovaní klientov v obchodných a občianskych sporoch, ktoré sú urovnané mimosúdne stranami sporu alebo súdom v prípade nedohody.

          Pri poskytovaní právnych služieb v tejto oblasti dbáme o to, aby spory boli riešené čo najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom pre našich klientov. Hlavným záujmom je predísť nepotrebnému plytvaniu financií našich klientov tím, že nebudú zaťahovaní do sporov bez šance na úspech.

Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6