Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária

Finančné právo

          Ponúkame našim klientom právne vedenie v rôznych projektoch vo finančnej oblasti prostredníctvom úverov, majetkovej účasti vo forme emisie a upísania akcií. Pripravujeme úverové zmluvy a záložné zmluvy, poistné zmluvy, kúpne zmluvy a pod. Podieľame sa na reštrukturalizácii investícii a navrhujeme právnu dokumentáciu súvisiacu s týmito aktivitami.

Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6