Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária

Nehnuteľnosti

          Pripravujeme právne dokumenty a ponúkame právne poradenstvo pri kúpe nehnuteľností, prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti, pri zriadení a realizácii vecných práv k nehnuteľnostiam, pri nájme a správe nehnuteľností.

          Správu nehnuteľností zabezpečujeme prostredníctvom správcovskej spoločnosti. Zároveň zastupujeme našich klientov pri uzatváraní kúpnych, záložných, nájomných a podnájomných zmlúv.

Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6