Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária

Cenné papiere

          Poskytujeme našim klientom právne poradenstvo v každej oblasti spojenej s cennými papiermi. Naše rady sa týkajú predovšetkým právnych aspektov prevodu cenných papierov, zriaďenia záložného práva na cenné papiere, ich verejnej obchodovateľnosti, emisie cenných papierov, zmeny kapitálovej štruktúry v obchodných spoločnostiach, výmeny a obligácie.

Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6