Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária

Obchodné zmluvy

          Pripravuje rozličné druhy obchodných zmlúv, ktoré sú potrebné pre rôzne druhy obchodných transakcií. Zastupujeme našich klientov pri dojednávaní a uzatváraní týchto zmlúv. V súvislosti s právnym poradenstvom pre obchodné operácie sa usilujeme oboznámiť našich klientov s jednotlivými rizikami a spôsobmi, ako by ich bolo možné vylúčiť alebo aspoň minimalizovať.

Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6