Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária

Zastúpenie zahraničných investorov

          Zastupujeme zahraničných investorov pôsobiacich v Slovenskej republike, pripravujeme všetky právne dokumenty a poskytujeme právne poradenstvo spojené podnikaním zahraničných osôb na území Slovenskej republiky, respektíve spojené s registráciou ich organizačných zložiek alebo založením a registráciou ich dcérskych spoločností.

          Navrhujeme našim klientom najvhodnejšiu štruktúru a formy pre ich investície a financovanie týchto investícií, asistujeme pri výkone právnych auditov, diskusii právnych dokumentov so spoločníkmi alebo právnymi zástupcami našich klientov.

Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6