Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária

Založenie a registrácia nových obchodných spoločností

          V rámci realizácie rozličných podnikateľských cieľov asistujeme našim klientom pri návrhu právnych štruktúr pre ich podnikateľské ciele a vyberáme najvhodnejšie formy účasti na obchodných spoločnostiach, ktorými sa materializujú ich relevantné obchodné ciele. V súlade s týmto pripravujeme dokumentáciu potrebnú na založenie a registráciu jednotlivých partnerov a zároveň zastupujeme novo vznikajúce subjekty pred úradmi a súdmi.

          Poskytujeme našim klientom rady ohľadom ich práv spojených s účasťou na spoločnosti alebo práv vyplývajúcich z akcií a dlhopisov.

Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6