Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária
Advokátka.

Zapísaná v zozname advokátov SAK dňa 13.mája 1991.

Členka Slovenskej advokátskej komory, členka správnej rady Nadácie Slovenskej advokátskej komory.

Zapísaná v zozname správcov konkurznej podstaty vedenom pri Ministerstve spravodlivosti - aktívny výkon funkcie, zakladateľka prvého mediačného centra na východnom Slovensku, vykonávateľka dražieb.

Zameranie: obchodné právo, občianske právo, rodinné právo, právne poradenstvo súvisiace s investovaním a privatizáciou, finančné právo.

Vzdelanie: Titul doktor práv (JUDr.): 1985 - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Jazyky: maďarský – plynulo
 
Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6