Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária
Spolupracujúca advokátka.

Advokáciu vykonáva samostatne od roku 2010.

V roku 2001 absolvovala prax na Ministerstve zahraničných vecí SR. V rokoch 2004 - 2007 pracovala ako právnik na exekútorskom úrade.

Vzdelanie: Titul doktora práv (JUDr.): 2004 - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Jazyky: anglický – plynulo, nemecký – pasívne.
 
Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6