Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária
Advokát.

Zapísaný do zoznamu advokátov SAK 01. januára 2006.

Člen Slovenskej advokátskej komory.

Od roku 2002 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Andrey Rajczyovej a neskôr od roku 2003 do 2005 v advokátskej kancelárii JUDr. Dany Husťákovej.

V súčasnosti pôsobí ako advokát.

Zameranie: občianske právo (záväzkové právo), obchodné právo (právo obchodných spoločností, záväzkové právo), civilné procesné právo, ústavné právo (ľudské právo), pracovné právo, rodinné právo a trestné právo.

Vzdelanie: Titul doktor práv (JUDr.): 2002 - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach.
Titul Master of Business Administration (MBA): 2012 - SALES MANAGER AKADEMIE.

Jazyky: anglický – veľmi dobre.
 
Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6