Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária
Advokátska koncipientka.

Ako asistentka pracuje v advokátskej kancelárii od roku 2010.

Vzdelanie: Titul bakalár práv (Bc.): 2011 - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Titul magister práv (Mgr.): 2013 - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Jazyky: anglický jazyk – plynulo
 
Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6