Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária
Advokátska koncipientka.

Svoju koncipientsku prax v kancelárii vykonáva od septembra 2010.

Počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v období od januára 2009 do augusta 2010 pracovala ako asistentka v advokátskej kancelárii.

Vzdelanie: Titul magister práv (Mgr.): 2010 – Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Titul doktor práv (JUDr.): 2012 – Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Jazyky: anglický jazyk – aktívne, francúzsky jazyk – pasívne
 
Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6