Husťáková & Goga :: Advokátska kancelária
Advokátsky koncipient

Koncipientsku prax v kancelárii vykonáva od marca 2013.

V období od septembra 2011 do februára 2013 pôsobil ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Trebišov.

Vzdelanie: Titul magister práv (Mgr.): 2011 – Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Titul doktor práv (JUDr.): 2014 - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Jazyky: anglický jazyk – aktívne
 
Copyright © HUSŤÁKOVÁ & GOGA, All Rights Reserved
Created by ABSolution, s.r.o. 2oo6